Регионални центар за управљање отпадом "Еко - Тамнава" д.о.о. Уб, ул. Краља Петра I 60А/2

014/ 412 415Здрава животна средина представља друштвену вредност и због тога друштво има потребу да створи вредносни систем који подстиче све чланове друштва на пожељно еколошко понашање.

Повезани адресари