Одлуку о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2022/2023. годину

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1671457720.jpg

На основу члана 29. Одлуке о награди – поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, наставнику и професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број 28/2012, 16/2014, 28/2016, 20/2017 и 11/2018) (у даљем тексту Одлука), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања дана 16. децембра 2022. године, донела је:

 

Одлуку

о исплати новчане накнаде студентима

дела трошкова студирања

за школску 2022/2023. годину

 

 

1.        У школској 2022/2023. години право на исплату новчане накнаде дела трошкова студирања стекли су студенти прве године факултета, и то:

 

Редни број

Име и презиме

Пребивалиште

Факултет

Просечна оцена

1

Никола Марјановић

Докмир

Факултет организационих наука

5,00

2

Лука Мијаиловић

Уб

Математички факултет

5.00

3

Невена Јаковљевић

Уб

Медицински факултет

5.00

4

Кристина Ђурић

Докмир

Факултет медицинских наука

5.00

5

Сандра Ђурић

Калиновац

Факултет организационих наука

5.00

6

Анђела Ракић

Уб

Машински факултет

4.94

7

Јована Митровић

Уб

Војна академија

4.92

8

Андреа Ђурић

Совљак

Саобраћајни факултет

4.88

9

Александра Јосиповић

Звиздар

Правни факултет

4.87

10

Лазар Радовановић

Црвена Јабука

Машински факултет

4.87

11

Николина Ђурђевић

Слатина

Саобраћајни факултет

4.80

12

Петар Адамовић

Уб

Машински факултет

4.74

13

Михаило Марковић

Таково

Рударско геолошки факултет

4.72

14

Валентина Ненадовић

Уб

Филолошки факултет

4.70

15

Ивона Руњајић

Уб

Факултет безбедности

4.70

16

Павле Миливојевић

Уб

Факултет организационих наука

4.69

17

Милош Ранковић

Совљак

Саобраћајни факултет

4.67

18

Нађа Милићевић

 Уб

Технолошко металуршки  факултет

4.65

19

Јован Симеуновић

Уб

Факултет драмских уметности

4.62

20

Тијана Гођевац

Уб

Филолошки факултет

4.50

21

Никола Илић

Совљак

Факултет техничких наука

4.50

 

2.      У школској 2022/2023. години право на исплату новчане накнаде дела трошкова студирања стекли су студенти друге и осталих година факултета и то:

Редни број

Име и презиме

Пребивалиште

Факултет

Година студија

1

Ана Тешић

Уб

Факултет организационих наука

2

2

Игор Богићевић

Уб

Рударско-геолошки факултет

2

3

Антоније Радовановић

Врховине

Факултет техничких наука

2

4

Милан Илић

Тврдојевац

Пољопривредни факултет

2

5

Ружица Ракић

Уб

Хемијски факултет

2

6

Ненад Зељић

Врело

Машински факултет

2

7

Катарина Илић

Брезовица

Факултет безбедности

2

8

Алекса Ковачевић

Уб

Машински факултет

2

9

Сара Марковић

Совљак

Електрко технички

2

10

Алекса Лукић

Кожуар

Факултет безбедности

2

11

Катарина Сарић

Тулари

Учитељски факултет

2

12

Арсеније Милошевић

Чучуге

Рударско-геолошки факултет

2

13

Вукашин Петковић

Тврдојевац

Факултет спорта и физичког васпитања

2

14

Лука Мишић

Уб

Факултет спорта и физичког васпитања

2

15

Илија Ватазевић

Уб

Електротехнички факултет

2

16

Алекса Јовановић Џајић

Уб

Факултет организационих наука

2

17

Невена Симић

Уб

Учитељски факултет

2

18

Огњен Ђурђевић

Уб

Грађевински факултет

2

19

Немања Петрић

Трлић

Машински факултет

2

20

Тамара Леонтијевић

 Уб

Учитељски факултет

2

21

Теодора Ивановић

Радљево

Математички факултет

2

22

Јована Дамњановић

Таково

Сингидунум

2

23

Јелена Мирковић

Врховине

Медицински факултет

2

24

Илија Чупковић

Уб

Факулетет спорта и физичког васпитања

2

25

Ђорђе  Митровић

Уб

Рударско геолошки факултет

2

26

Бојана Панић

Уб

Факултет за медије и комуникације

2

27

Дарија Симанић

Радљево

Факултет политичких наука

2

28

Наташа Миливојевић

Трлић

Саобраћајни факултет

2

29

Андреја Дамњановић

Трлић

Саобраћајни факултет

2

30

Милорад Обућински

Уб

Пољопривредни факултет

2

31

Марина Лелићанин

Уб

Факултет за медије и комуникације

2

32

Николина Јовановић

Уб

Факултет за пословне студије и право

3

33

Огњен Гајић

Уб

Факултет организационих наука

3

34

Ања Ранисављевић

Уб

Учитељски факултет

3

35

Невена Михаиловић

Памбуковица

Факултет драмских уметности

3

36

Никола Станојловић

Паљуви

Економски факултет

3

37

Анћелка Лазаревић

Уб

Факултет техничких наука

3

38

Анђелија Јоцић

Бањани

Фармацеутски факултет

3

39

Ирена Драгићевић

Паљуви

Географски факултет

3

40

Тања Софронић

Брезовица

Филолошки факултет

3

41

Милица Станић

Трлић

Факултет техничких наука

3

42

Анђела Ненадовић

Црвена Јабука

Математички факултет

3

43

Вања Пулетић

Уб

Правни факултет

3

44

Дејана Крстић

Уб

Универзитет сингидунум

3

45

Тијана Божић

Совљак

Факултет здравствених и пословних студија

3

46

Јована Симић

Уб

Факултет здравствених и пословних студија

3

47

Марија Руњајић

Уб

Факултет безбедности

3

48

Нина Ранковић

Уб

Економски факултет

3

49

Слађана Адамовић

Звиздар

Филолошки факултет

3

50

Анђелија Лончаревић

Уб

Медицински факултет

3

51

Данило Глишић

Уб

Пољопривредни факултет

3

52

Александар Бошковић

Уб

Филолошки факултет

3

53

 Магдалена Ашковић

Чучуге

Факултет здравствених и пословних студија

3

54

Милица Ђурић

Калиновац

Филолошки факултет

3

55

Зорана Јаковљевић

Милорци

Рударско геолошки факултет

3

56

Тара Митровић

Уб

Факултет драмских уметности

3

57

Јелена Марковић

Калиновац

Машински факултет

3

58

Лука Ашковић

Бањани

Факултет ветеринарске медицине

3

59

Филип Ашковић

Бањани

Факултет ветеринарске медицине

3

60

Александра Лазаревић

Новаци

Пољопривредни факултет

3

61

Бојана Вучетић

Уб

Сингидунум

3

62

Сања Мићановић

Уб

Сингидунум

3

63

Ивана Танасијевић

Уб

Факултет здравствених и пословних студија

3

64

Јована Димитријевић

Врело

Факултет спорта и физичког васпитања

3

65

Лука Лукић

Уб

Православни-Богословски факултет

4

66

Младен Благојевић

Шарбане

Рударско-геолошки факултет

4

67

Нина Лазић

Уб

Економски факултет

4

68

Стефан Марковић

Таково

Рударско-геолошки факултет

4

69

Марија Лучић

Уб

Рачунарски факултет

4

70

Јана Миловановић

Стубленица

Електротехнички факултет

4

71

Маја Атлић

Уб

Хемијски факултет

4

72

Андријана Арсенић

Уб

Факултет техничких наука

4

73

Александра Марковић

Уб

Факултет организационих наука

4

74

Александар Ушљебра

Трлић

Факултет техничких наука

4

75

Анђелија Павловић

Уб

Грађевински факултет

4

76

Александра Аврамовић

Уб

Грађевински факултет

4

77

Луна Ковачевић

Уб

Факултет за медије и комуникације

4

78

Ана Кандић

Трлић

Филолошки факултет

4

79

Милица Милошевић

Тврдојевац

Медицински факултет

4

80

Емилија Миливојевић

Црвена Јабука

Факултет безбедности

4

81

Драгана Вукашиновић

Радљево

Факултет организационих наука

4

82

Љубинка Ракић

Трлић

Филолошки факултет

4

83

Слободан Бојић

Стубленица

Грађевински факултет

4

84

Мина Радовановић

Уб

Хемијски факултет

4

85

Андријана Ненадовић

Бањани

Факултет здравствених и пословних студија

4

86

Александра Ђорђевић

Паљуви

Факултет безбедности

4

87

Милица Влајковић

Совљак

Факултет безбедности

4

88

Милица Петровић

Уб

Медицински факултет

5

89

Виктор Теодосић

Совљак

Војна академија

5

90

Петар Тешић

Уб

Математички факултет

1 мастер

91

Илија Миливојевић

Совљак

Пољопривредни факултет

1 мастер

92

Милена Филиповић

Тулари

Математички факултет

1 мастер

93

Сара Јовановић

Трлић

Саобраћајни факултет

1 мастер

94

Јелена Живковић

Уб

Саобраћајни факултет

1 мастер

95

Јована Радојичић

Уб

Факултет за специјалну едукацију и
 рехабилитацију

1 мастер

96

Ивана Ђурђевић

Руклада

Филозофски факултет

1 мастер

97

Анђела Васковић

Лончаник

Факултет политичких наука

1 мастер

98

Љубица Живановић

Уб

Архитектонски факултет

2 мастер

99

Светлана Живановић

Кожуар

Саобраћајни факултет

1 докторске

 

 

3.      У школској 2022/2023. години право на исплату новчане накнаде дела трошкова студирања није стекао студент прве године факултета, јер му је просечна оцена у средњој школи нижа од 4,50 (члан 24. став 2.), и то:

Редни број

Име и презиме

Пребивалиште

Факултет/ назив образовне институције

Просечна оцена

1

Стефан Симић

Уб

Факултет спорта и физичког васпитања

3.94

 

4.      У школској 2022/2023. години право на исплату новчане накнаде дела трошкова студирања није стекао студент прве године, јер није одмах по завршетку средње четворогодишње школе први пут уписао прву годину основних  академских студија (члан 24. став 1., тачка 1., 2. и 4.), већ прву годину основних струковних студија.

Редни број

Име и презиме

Пребивалиште

Назив образовне институције

Година студија

1

Дејан Радовановић

Брезовица

Висока школа електротехнике и рачунарства

2

 

5.      У школској 2022/2023. години право на исплату новчане накнаде дела трошкова студирања нису стекли студенти, јер нису одмах по завршетку средње четворогодишње школе први пут уписали прву годину основних академских студија (члан 24. став 1., тачка 4.), већ су имали паузу након завршене средње четворогодишње школе.

 

 

Редни број

Име и презиме

Факултет

Пребивалиште

Година студија

Година уписа

Година рођења

1

Тања Младеновић

Медицински факултет

Новаци

2

2021/2022

2000

2

Милица Јаковљевић

Фармацеутски факултет

Стубленица

2

2021/2022

2001

 

6.      У школској 2022/2023. години право на исплату новчане накнаде дела трошкова студирања нису стекли студенти,  јер у свакој школској години нису остварили најмање по 37 ЕСПБ  (члан 24. став 1., тачка 7.)

Редни број

Име и презиме

Пребивалиште

Факултет

Година студија

 

ЕСПБ

1

Дуња Стевановић

Уб

Фармацеутски факултет

3

81

2

Татјана Брековић

Уб

Филолошки факултет

4

138

3.

Ивана Ненадовић

Црвена Јабука

Математички факултет

4

119

 

7.      У школској 2022/2023. години право на исплату новчане накнаде дела трошкова студирања није стекао студент,  јер није одмах по завршетку основних академских студија уписао мастер академске студије уз услов да није имао продужену годину (члан 24. став 1., тачка 8.)

Редни број

Име и презиме

Факултет

Пребивалиште

Година студија

Година уписа

Година рођења

1

Никола Млађеновић

Грађевински факултет

Уб

2 мастер

2021/2022

1997

 

8.      На ову Одлуку учесници конкурса могу поднети приговор Општинском већу Општине Уб у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке (члан 29. став 2. Одлуке).

 

9.      Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Уб“.

 

 

Општинска управа Уб

Комисија за доделу новчаних накнада                                                        Председник

дела трошкова студирања                                                                    Ивана Васиљевић, с.р.

Број: 67-1/22-01

Уб

 


Повезане вести