ОБАВЕШТЕЊА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ УБ СА ГРАЂАНИМА

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547[1]_1584610452.jpg

ОБАВЕШТЕЊА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ УБ СА ГРАЂАНИМА-0

Обавештење

 

Због проглашења ванредног стања на територији Републике Србије 15. марта 2020. године, Општинска управа општине Уб ће радити од 7,00 часова до 13,00 часова.

Обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта-шалтер. 

Све расправе заказане у Одељењу за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове и Комисији за повраћај одузетог земљишта одлажу се док траје вандредна ситуација.

Све потребне информације можете добити путем телефона: 

014-411-622

014-411-202

у времену од 7,30 часова до 12,30 часова.

Грађани могу поднети поднеске у писаном облику, и ако нису поднети на прописаним обрасцима убацивањем у кутију која се налази на главном улазу у зграду Општинске управе општине Уб, Улица војводе Мишића број 20Б, путем поште и путем електронске поште на следеће е-маил адресе:

 

pisarnica@opstinaub.org.rsписарница

 

lpa.ub@opstinaub.org.rsлокална пореска администрација

 

gradjevinskainspekcija@opstinaub.org.rs – грађевинска инспекција

 

matsluzba@opstinaub.org.rs – матична служба

 

roditeljski2@opstinaub.org.rs – родитељски додатак

 

decijidodatak@opstinaub.org.rs – дечији додатак

 

ozakonjenje@opstinaub.org.rs – озакоњење објеката

 

komunalnainspekcija@opstinaub.org.rs – комунална инспекција


Повезане вести