ОБАВЕШТЕЊЕ

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1640249144.jpg

ОБАВЕШТЕЊЕ

У вези  акта Министарства државне управе број 021-01-916/2021-01 од  16. децембра 2021. године и Посебног извештаја о службеној употреби бугарског језика и писма достављеном  од Заштитника грађана,

У К А З У Ј Е М О

Да  припадници  бугарске националне мањине као и припадници других националних мањина имају право на упис личног имена на језику и писму националне мањине у складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20 од 19. марта 2009, 145 од 29. децембра 2014, 47 од 20. јуна 2018), и Законом о заштити права и слобода националних мањина (Службени лист СРЈ”, број 11 од 27. фебруара 2002, „Службени гласник РС“, бр. 72 од 3. септембра 2009 - др. закон, 97 од 6. новембра 2013 - УС, 47 од 20. јуна 2018.)


Повезане вести