Opstina UB | 1552920753-opstina-ub-sastanak.jpg

Општина Уб


17/11/2022

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације за изградњу соларних електрана “Златница 1” и “Златница 2” у делу насеља Чучуге, на територији општине Уб10/11/2022

Обавештење

Обавештавају се сва заинтересована лица која испуњавају услове Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 30. новембром 2022. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу.


17/11/2022

КОНКУРС за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2022/23. годину

Ha основу чл. 23, 24. и 28. Одлуке о награди – поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, наставнику и професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број 28/2012, 16/2014, 28/2016, 20/2017 и 11/2018), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирањa расписује


28/10/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је донето решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Кланица „СТОЧАР Л.С.Б.“ капацитета за клање 300 комада дневно (100 говеда, 100 овца/коза, 100 свиња)