Opstina UB | 1552920753-opstina-ub-sastanak.jpg

Општина Уб09/11/2023

КОНКУРС за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2023/24. годину

Ha основу чл. 23, 24. и 28. Одлуке о награди – поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, наставнику и професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број 28/2012, 16/2014, 28/2016, 20/2017, 11/2018 и 26/2023), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирањa расписује


07/11/2023

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране “Таково 1”

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране “Таково 1” у делу насеља Таково, на територији општине Уб и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране “Таково 1” у делу насеља Таково, на територији општине Уб, на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 07.11.2023. године, закључно са 07.12.2023. године.


07/11/2023

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације подручја соларне електране “ORTUS SOLIS”

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације подручја соларне електране “ORTUS SOLIS” у делу насеља Врело и Бањани, на територији општине Уб и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације подручја соларне електране “ORTUS SOLIS” у делу насеља Врело и Бањани, на територији општине Уб, на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 07.11.2023. године, закључно са 07.12.2023. године.


22/09/2023

Обавештење о подношењу захтева за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и / или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката

Обавештавамо суграђане да од 15. септембра могу подносити захтеве за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и / или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката.