Opstina UB | 1552920753-opstina-ub-sastanak.jpg

Општина Уб


22/05/2023

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 22.05.2023. год. закључно са 06.06.2023. год. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Уб, Одељењу за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, 14210 Уб, Војводе Мишића бр. 20 Б, канцеларија бр.14, као и на интернет страни Општине Уб (www.opstinaub.org.rs).
13/04/2023

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Донето је решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пратећих садржаја за кориснике аутопута е-763 на локацијама уз постојећа паркиралишта аутопута на подручју Рукладе03/04/2023

Услуга еВртић

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа.


02/03/2023

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта „ АУТО МАКИШ “ д.о.о. Београд – Чукарица, са седиштем у Београду, Чукарица,