ЈН бр. 1.3.29/2019 – Адаптација објекта испоставе РФЗО у Убу

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1571308731.jpeg
Предмет јавне набавке је Адаптација објекта испоставе РФЗО у Убу - у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији радова из конкурсне документације.

Планирани радови на реконструкцији и адаптацији обухватају просторије у приземљу објекта које се користе од стране испоставе РФЗО у Убу, и то:

- Улазни хол-чекаоница са шалтерима у приземљу, површине 14,51 м2

- Канцеларије испоставе РФЗО Уб (2 просторије) са пратећим просторијама за архиву и тоалетом укупне површине 73,40 м2;

- Канцеларија РФ ПИО Уб (1 просторија) површине 14,50 м2

Ознака из општег речника набавке: 45262700-8 Адаптација зграда.


Документи


Повезане вести