ЈН бр. 1.3.27/2019 – Изградња експлоатационог бунара Б-1

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1568884016.jpeg

Предмет јавне набавке је Изградња експлоатационог бунара Б-1 na к. п. 857, К.О. Уб, намењен снабдевању водом градског базена - у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији радова из конкурсне документације. Прва фаза израде бунара Б-1/ГБУ биће израда истражне бушотине и њено претварање у пијезометар, а друга фаза је израда бунара и постављање бунарске кућице за смештај предвиђене хидромеханичке опреме.


Документи


Повезане вести