Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за куповину сеоског домаћинства у оквиру хуманитарне акције "Кров 2023"

Opstina UB | opstina-ub-4_1706702016.jpg

Предмет Јавног позива је додела помоћи за куповину 1 (једног) сеоског домаћинства У оквиру хуманитарне акције " КРОВ 2023" (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама и члановима њиховог породичног домаћинства, који су смештени у неадекватном приватном смештају и имају боравиште/пребивалиште на територији Општине/Града а неопходна им је помоћ за куповину сеоског домаћинства на територији Републике Србије у циљу решавања стамбене потребе, односно побољшања услова становања (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу до 1.700.000,00 РСД (словима: милионседамстотинахиљададинара) по породичном домаћинству корисника.

Изабрани корисник Помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији Помоћи за куповину сеоског домаћинства у износу не већем од 850.000,00 РСД (словима: осамстотинапедесетхиљададинара).

У наставку, можете преузети текст јавног позива са условима за учествовање и пријавним формуларом:

 


Документи


Повезане вести