ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Opstina UB | kompjuterska oprema 1_1629784353.jpg

Решењима начелника Општинске управе општине Уб број:

-112-22/2021-01 и

-112-23/2021-01,

именоване су Конкурсне комисије, је задатак да спроведу јавне конкурсе за попуњавање упражњених извршилачких радних места и то:

-радно место "послови праћења реализације прихода буџета и финансијско извештавање" у Одељењу за финансије Општинске управе општине Уб-звање сарадник;

-радно место "програмер и ИТ администратор" у Одељењу за општу управу и послове органа општине Општинске управе општине Уб-звање млађи саветник.

Наведени радни односи, заснивају се на неодређено време.

Текст конкурса заинтересована лица могу да преузму у електронској форми испод тескта.Галерија


Документи


Повезане вести