ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Opstina UB | Screenshot_2020-08-24 ОБАВЕШТЕЊЕ Општина Уб_1687154720.png

Решењем начелнице Општинске управе општине Уб, број 112-19/2023-01 од 14. јуна 2023. године, одлучено је о попуњавању извршилачког радног места-послови утврђивања статуса енергетски угроженог купца и утврђивање права на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима, послови утврђивања висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта, послови процене утицаја пројекта на животну средину и послови издавања дозвола у области заштите животне средине у Општинској упорави општине Уб-Одељење за делатности установа и заштиту животне средине.

Конкурсни поступак, спроводиће Конкурсна комисија, која је именована Решењем начелнице Општинске управе општине Уб број 112-19-1/2023-01 од 15. јуна 2023. године.

Заинтересована лица, могу да текст Интерног конкурса преузму у прилогу.


Документи


Повезане вести