Opstina UB | Дом здравља

Дом здравља "Уб"

ул. Добросава Симића бр. 1 14210 УбДом здравља „Уб“ спроводи мере примарне здравствене заштите на територији Општине Уб, која броји око 29.101 становника који живе у 37 села и у граду Убу. Ради обезбеђивања здравствене заштите у селима општине, Дом здравља је организовао подручне амбуланте у неколико села општине у складу са финансијским могућностима и критеријумима за здравствене установе. Акценат лекара усмерен је на превенцију и рано откривање болести, као и на подизање здравствене културе и промене односа појединаца и породице према сопственом здрављу.


Галерија


Повезани адресари