RHP-W4-CMG-40-144/COMP3-2015 - набавка грађевинског материјала

Opstina UB | opstina-ub-69-набавка-материјала.jpg

Општина Уб објављује конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке добара  RHP-W4-CMG-40-144/COMP3-2015 Набавка грађевинског материјала.


Повезане вести