ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0020_1560158547_1574083802.jpg

Општинска управа опшштине Уб, Одељење за делатности установа и заштиту животне средине на основу тачке 10. Одлуке о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период од 2019-2029.године а у складу са дописом Регионалног центра за управљање отпадом „Еко-Тамнава“д.о.о.Уб бр.405/19 од 14.11.2019. године доставља:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о јавном увиду у

 

 документа Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период 2019-2029.година и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана

 

      Обавештавамо јавност, заинтересоване органе и организације са територије општине Уб да се у периоду од 15.11-15.12.2019.године, сваког радног дана у времену  од 10 до 14 часова, у просторијама Општинске управе Уб, ул.Војводе Мишића 20в ,први спрат, канцеларија бр.32 може извршити увид и доставити своје мишљење у садржину следећих докумената:

 

1.Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период 2019-2029.година;

2.Мишљење Министарства заштите животне средине на Одлуку о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом;

3.Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период 2019-2029.година

 

Сва поменута документа су такође доступна за увид и преузимање и на службеном сајту Регионалног центра за управљање отпадом „Еко-Тамнава“д.о.о.Уб www.ekotamnava.rs

 

 Додатне информације можете добити на телефон 411-622 локал 139.

 

Начелник Одељења

Славица Малетић     


Повезане вести