ОБАВЕШТЕЊЕ

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1669721876.jpg

Општинска  управа Уб, Одељење за делатности установа и заштиту животне средине, на основу члана 60. и 64. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09/, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др.закон) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

    Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је оператеру предузетничкој радњи ,,НЕВЕНА ЗАРИН ПР ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗВРСТАНИХ МАТЕРИЈАЛА ПАЗАЛ-2 УБ“, из Уба,Радничка 27,  издато Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт   неопасног отпада на територији општине Уб.

    Заинтересована јавност може извршити увид у садржину  Решења сваког  радног дана, у периоду од 11 до 14 часова, у просторијама Општинске управе Уб, улица Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларија број 32.

    Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Повезане вести