ОБАВЕШТЕЊЕ

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1653999941.jpg

Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине, на основу члана 10 и чл.29  Закона о процени утицаја на животну средину

 ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

      Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат:Индустријска зграда-затворена складишта за производњу и смештај за монтажу(производњу) и складиштење готових производа за паковање фолија и најлона на кат.парцели бр.955/30 КО Уб, носиоца пројекта, ВЛАДАН ПЕТКОВИЋ ПР ОБРАДА МЕТАЛА УБ, донето решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

      Заинтересована јавност може извршити увид  у донето решење сваког радног дана од 11 до 14 часова,у просторијама Општинске управе, улица Војводе Мишића 20б, канцеларија број 32,и на исто изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Повезане вести