ОБАВЕШТЕЊЕ

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1652435313.jpg

Општинска  управа Уб, Одељење за делатности установа и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09/, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др.закон) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

    Обавештавамо јавност да је оператер ,, МИЛАН ЗАРИН ПР ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗВРСТАНИХ МАТЕРИЈАЛА ПАЗАЛ УБ“, из Уба,Радничка 27, поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт   неопасног отпада на територији општине Уб.

 

    Заинтересована јавност може извршити увид у поднети Захтев за издавање дозволе у року од 15 дана од дана оглашавања, преко  сајта општине Уб или сваког  радног дана, у периоду од 11 до 14 часова, у просторијама Општинске управе Уб, улица Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларија број 32.

     Мишљење јавности и коментари могу бити достављени надлежном органу и у писаној форми у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Повезане вести