О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1648728423.jpg

На основу члана 10,ст.1и 3 и чл.29 ст.1  Закона о процени утицаја на животну средину

 ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) надлежни орган, Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине , објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац   пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ д.о.о. Београд ,ул.Таковска 2, Београд поднео  захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта  базне станице мобилне телефоније „ Уб_центар 2 МУП BA88 ВАУ88 ВАЛ88 ВАО88 чија се инсталација планира на постојећем објекту  на кп.бр.271/7 КО Уб.

      Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева , сваког радног дана од 10 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32 . Додатне информације можете добити на телефон 411-622 лок.139.

      Мишљење јавности и коментари могу бити достављени надлежном органу и у писаној форми у року од 10 дана објављивања овог обавештења.

 


Повезане вести