Оглас КЈП „ЂУНИС“ Уб

15/05/2019
Opstina UB | 43-Djunis_1557924259.jpg

    Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, са седиштем у Убу, Улица Вељка Влаховића број 6, у својству закуподавца по овом огласу даје у закуп пoсловни објекат на Базенима у Убу улица Омладинских бригада бб.

    Наведени пословни простор се издаје у закуп, закупцу ради обављања угоститељске делатности, тј делатност припремања и послуживања хране и пића.

У прилогу можете преузети образац.


Документи


Повезане вести