ЈН бр. 1.3.31/2019 – Терен у Руклади

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1576055429.jpeg

Предмет јавне набавке је изградња спортског терена у оквиру објекта основне школе у селу Руклада, општина Уб - у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији радова из конкурсне документације.

Ознака из општег речника набавке: 45112720-8 Радови на пејзажном уређивању спортских терена и простора за рекреацију.


Документи


Повезане вести