ЈН бр. 1.1.9/2019 – Систем за осматрање, обавештавање и узбуњивање – друга фаза

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1571308867.jpeg

Предмет поступка је јавна набавка добара - Систем за рано узбуњивање и обавештавање становништа Општине Уб – II фаза  – II фаза (алармна станица АС2 Уб – Гимназија „Бранислав Петронијевић“), који треба да омогући благовремено узбуњивање  становништва и осталих субјеката система заштите и спасавања о настанку и престанку опасности и правовременом предузимању мера, радњи и поступака личне, узајамне и колективне заштите од елементарних непогода и других несрећа, према карактеристикама прецизираним у конкурсној документацији. - у даљем тексту „Јавна набавка“.

Ознака из општег речника радова набавке: 35100000 - Сигурносна опрема и опрема за ванредне ситуације


Документи


Повезане вести