ЈН бр. 1.1.5/2019 – Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1569843272.jpeg

Предмет поступка је јавне набавка грађевинског материјала за потребе избеглих и интерно расељених лица које имају пребивалиште на територији Општине Уб.

Ознака из општег речника набавке: 44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи.


Документи


Повезане вести