ЈН бр. 1.1.13/2019 – Рачунари и опрема

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1574768616.jpeg

Предмет јавне набавке је Рачунари и опрема за потребе Општинске управе Уб - у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији добара из конкурсне документације.

Ознака из општег речника набавке: 30200000-1 Рачунарска опрема и материјал, 30211400-5 Рачунарске конфигурације, 30213000-5 Персонални рачунари, 30213100-6 Преносиви рачунари.


Документи


Повезане вести