ЈН бр. 1.1.11/2019 – Спортски семафор

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1560195613_1571904178.jpeg
Предмет јавне набавке је Спортски семафор за терен на СРЦ Школарац у Убу - у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији добара из конкурсне документације.

Ознака из општег речника набавке: 37482000 - Спортске огласне табле.


Документи


Повезане вести