ЈН бр. 1.1.10/2019 – Камени агрегат

Opstina UB | jn-br-1392019-izgradnja-ulice-vojvode-misica_1559827589_1568882861.jpg

Предмет јавне набавке је Камени агрегат за одржавање макадамских коловозних застора - у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији добара из конкурсне документације. Ознака из општег речника набавке: 14212310 – Камен за насипање.


Документи


Повезане вести