Ј А В Н И К О Н К У Р С за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури

На основу члана 76. став 1. и  2. Закона о култури (“Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 105/16 и 112/17 Општинска управа општине Уб,  расписује Ј А В Н И  К О Н К У Р С за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју  и презентацији културе у општини Уб


Повезане вести