Одлука о прекуду рада објеката за приређивање игара на срећу - клађење

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0020_1560158547_1584694818.jpg


Одлука о прекуду рада објеката за приређивање игара на срећу - клађење-0

На основу члана 4. став 1. тачка 6), члана 13. став 1. тачка 2), члана 29. став 1. и 2. тачка 4) Закона о одбрани ("Службени гласник РС", број 116/2007, 88/2009, 88/2009 - други закон, 104/2009 - други закон, 10/2015 и 36/2018), члана 56. став 1. тачка 26) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања (''Службени гласник РС'' број 29/2020, од 15. марта 2020. године),

председник општине Уб, 18. марта 2020. године, доноси

 

     О д л у к а

о прекуду рада објеката за приређивање игара на срећу - клађење

 

1) За време важења Одлуке о проглашењу ванредног стања, на територији општине Уб, прекидају са радом објекати за приређивање игара на срећу - клађење, почев од 12 сати 20. марта 2020. године.

2) Надзор и контролу над применом ове одлуке има вршити Општинска управа општине Уб, организациона јединица надлежна за послове инспекције.

3) Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.

           

 

 

Председник општине Уб

Број: 512-3/2020-01

 

 

Дарко Глишић


Повезане вести