Обавештавају се грађани општине Уб

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547[1]_1589794030.jpg

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 013-4/2020-01

Датум: 11.05.2020.године

Уб,Улица војводе Мишића број 20Б

Тел. 014-411-622

М.Н.

 

 

    На основу члана 14. став 1. и члана 21. Закона о једниственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009 и 99/2011) и тачке 9. и 10. Упуства за спровођење Закона о једниственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/2012,  88/2018 и 67/2020), а у вези са Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштине градова и скупштине општина у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007,  34/2010-УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020-Аутентично тумачење) за 21. јун.2020. године, Општинска управа општине Уб

 

НАСТАВЉА ИЗЛАГАЊЕ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ УБ

 

    Део Јединственог бирачког списка за територију општине Уб, изложен је у седишту Општинске управе општине Уб, Улица војводе Мишића број 20 Б, шалтер број 03.

    Увид у део Јединственог бирачког списта врши се путем рачунарске опреме уношењем једниственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани податци тачни.

    Захтеви за промене у делу Једниственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Уб могу поднети општинској управи у времену од 7 часова и 30 минута до 14 часова и 30 минута сваког радног дана, а најкасније до закључења бирачког списка 5. јуна 2020. године у 24 часа.

    Од закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре избора, односно од 6. до 17. јуна 2020. године до 24 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се  заснивају промене у бирачком списку.

    Од проглашења изборне листе,  право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћења и потребни докази.

    У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

     Увид у једниствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/, уношењем података о једниственом матичном броју грађана.

 

                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                                   _______________________________

                                                                                                                                  Марија НоваковићПовезане вести