О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1654777805.jpg

Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине  , на основу члана 20  и 29 Закона о процени утицаја на животну средину

 ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

      Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ СТОЧАР Л.С.Б ДОО ТРЊАЦИ, Трњаци, општина Уб, поднео је захтев за сагласност на Студију о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат:  Кланица „ СТОЧАР Л.С.Б.“ капацитета за клање 300 комада дневно (100 говеда, 100 овца/коза, 100 свиња), капацитета за расецање 35.000,00 кг дневно ( говеда, овце/козе, свиње) и производњу уситњеног меса 1.000,00 кг дневно, на к.п.бр.108/1 и к.п.бр.114 КО Трњаци, општина Уб.

      Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева , сваког радног дана од 10 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32 и доставити своје мишљење у року од 20 дана, од дана објављивања овог обавештења.

      Јавна расправа и јавна презентација предметне Студије одржаће се дана 30.06.2022.године у сали Општине Уб са почетком у 12 часова.


Повезане вести