Јавни конкурс

Opstina UB | киосци_1688969093.jpg

Решењем председника општине Уб, број 353-1-02/2023-01, образована је Комисија за давање локација за постављање киоска на јавним површинама путем јавног надметања путем прикупљања писмених понуда, док су актом председника општине Уб, број 353-1-02-2023-01, одређени Услови за давање локација за постављање истих објеката.

Оглас је објављен у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије "Српски телеграф", дана 07. јула 2023. године, од ког момента теку процесни рокови за доставу понуде.

Заинтересована лица, могу текст Јавног конкурса, са свим елементима важним за понуђаче, посебно са графичким приказом локација, преузети испод текста.


Документи


Повезане вести