Јавни конкурс

Opstina UB | opstina-ub-47_1625660120_1688534761.jpg

Решењем начелнице Општинске управе општине Уб, број 112-23/2023-01 од дана 30. јуна 2023. године, образована је Конкурсна комисија чији је задатак да спроведе Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места "послови утврђивања статуса енергетски угроженог купца и утврђивање права на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима, послови утврђивања висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта, послови процене утицаја пројекта на животну средину и послови издавања дозвола у области заштите животне средине" у звању саветник у Одељењу за делатност установа и заштиту животне средине Општинске управе општине Уб.

Заинтересовани кандидати, могу да преузму материјал везан за Јавни конкурс у прилогу вести.


Документи


Повезане вести